Varusmiehille luodaan uutta sovellusta

Varusmiehille on kehitteillä mobiilisovellus, jonka avulla voisi esimerkiksi tarkistaa viikko-ohjelman tai jättää loma-anomuksen virka-ajan ulkopuolella. Idean takana on 21-vuotias vaasalainen Osku Pienimäki.

– Puolustusvoimat elää murrosaikaa, kun varusmiespalvelus muuttuu nykyisestä mallistaan Koulutus 2020 -ohjelmaan. Esimerkiksi tiedonkulun apuna hyödynnetään digitalisaatiota ja kehitteillä oleva sovellus voisi olla osana tätä uudistusta, Pienimäki kertoo.

Kehitettävän puhelinsovelluksen tulisi helpottaa juoksevien asioiden, kuten loma-anomusten jättämistä.

– Varusmiespalveluksessa on esimerkiksi lomakkeita, joita voisi hoitaa ajankäytön tehostamiseksi sähköisessä muodossa. Se helpottaisi niin kantahenkilökunnan kuin varusmiesten arkea, Pienimäki sanoo.

Tehokas työkalu

Pienimäki sai idean oman varusmiespalveluksensa aikana Porin prikaatin kansainvälisissä valmiusjoukoissa. Hän lähti saamiensa kommenttien pohjalta viemään ideaa eteenpäin.

– Kun laadin ensimmäisen esityksen ideasta, mietin, kenelle sen näytän. Puolustusvoimat on iso organisaatio ja tärkeintä oli löytää oikea henkilö, Pienimäki kertoo.

Sovelluksen kehittäjät, ohjelmistokehitysyritys RD Velho ja Pääesikunnan suunnitteluosasto kysyivät varusmiehiltä mielipiteitä sovelluksen tarpeellisuudesta. Sovelluksen tärkeimmiksi toiminnoiksi listattiin viikko-ohjelma ja loma-anomukset, ja sen kautta voisi ilmoittautua myös lomakuljetuksiin.

Tärkeänä pidettiin myös sovelluksen helppokäyttöisyyttä sekä nopeaa päivitysmahdollisuutta tilanteiden muuttuessa.

– Tarkoitus ei ole lähteä muuttamaan radikaalisti kaikkea, vaan tuoda uusi työkalu, jolla samat asiat voidaan hoitaa tehokkaammalla tavalla, Pienimäki lisää.

Uskoa ja rohkeutta

Varusmiehet toivoivat tulevaisuudessa sovellukseen myös mahdollisuutta ilmoittautua iltapalalle sekä luettavaksi viikon ruokalistaa.

Sovelluksen kokonaisuus on Pienimäen mukaan suurempi kuin yksittäiset ominaisuudet.

– Alkuperäisen idean mukaan sovelluksen ominaisuuksilla pyritään tehostamaan ajankäyttöä Puolustusvoimissa, Pienimäki toteaa.

– Varusmiehille toivoisin tulevan myös jo suunniteltuja ominaisuuksia, jotta voimme kehittää varusmiespalveluksesta entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa, hän lisää.

Sovellus olisi aluksi selainpohjainen. Pidemmällä tähtäimellä se olisi tarkoitus kehittää itsenäiseksi sovellukseksi. Myös selaustapaa on mietitty tarkoin.

– Jos sovellus tulee, se standardisoi kaikkien joukko-osastojen toimintoja. Jatkossa kaikkialla tehtäisiin asiat samalla tavalla, Pienimäki kertoo.

Loma-anomusten tekoon on ajateltu kalenteripohjaista käyttöliittymää, jossa olisi valmiiksi merkittynä juhlalomat ja varmasti tiedossa olevat viikonloppuvapaat. Omien anottujen lomien tilanne löytyisi myös samasta paikasta, ja eri vaiheet, kuten käsittelyssä, hyväksytty ja hylätty, erottuisivat toisistaan erivärisillä värikoodeilla.

Sovelluksen kehittämisen lisäksi Pienimäki pyörittää tammikuussa perustettua yritystoimintaa ja toimii valokuvaajana.

– Olen aina uskaltanut esittää omia ajatuksiani ja viedä rohkeasti asioita eteenpäin. Rohkeus sekä usko ovat tärkeä osa omaa juttua. Ideat on niin kauan huonoja, kunnes niitä lähtee viemään eteenpäin. Tässä asiassa se idea on tuottanut tulosta, Pienimäki päättää.

Emilia Kovanen