Vaalitoimitsijan päivä on pitkä, mutta antoisa

Tulevana sunnuntaina vaasalaiset aktivoituvat jälleen neljän vuoden jälkeen äänestämään kuntavaalien vaalipäivänä.

Kansalaisten äänestäessä hääräävät kulisseissa vaalilautakuntien jäsenet eli vaalitoimitsijat, jotka huolehtivat äänestyspäivinä äänestyksen toteuttamisesta sekä äänten laskusta Vaasan kahdellakymmenellä äänestyspaikalla.

Vaasassa asuva Mirva Gullman toimii tänä vuonna ensimmäistä kertaa vaalitoimitsijana. Hän on Isolahden koulun äänestysalueen puheenjohtaja.

– On jännittävää olla ensimmäistä kertaa mukana, mutta onneksi olemme saaneet jokainen toimitsijan hommaan hyvän perehdytyksen, ja tärkeintähän on se, että kaikki hoidetaan sääntöjä noudattaen, Gullman sanoo.

Hänen työnkuvaansa kuuluu varmistaa, että vaalit hoidetaan sujuvasti ja luotettavasti. Hän on hyvin mielissään myös hyvästä työryhmästä, joiden kanssa saa olla mukana järjestämässä vaaleja.

– Hyvin kiireisen päivän aikana varmistamme, että äänestämään tulevat ihmiset tietävät, miten heidän tulee toimia ja että he voivat luottaa siihen, että äänet käsitellään luottamuksella, Gullman sanoo.

Kaksitoista tuntia

Vaalitoimitsijan päivä kestää 12 tuntia, aamu kahdeksasta ilta kahdeksaan. Työtehtäviä on aina äänestyksen seuraamisesta äänestäjien ohjaamiseen ja äänestyskoppien rakentamiseen, sekä äänten laskua.

– Ääntenlasku tapahtuu vaalipaikoissa, joissa äänet lasketaan kahteen kertaan. Ääntenlaskuun on olemassa useita erilaisia tekniikoita. Yksi on esimerkiksi se, että lajitellaan ensin lipukkeet numeroiden perusteilla omiin läjiinsä, siitä pienempiin yksiköihin ja lopulta yhden ehdokkaan äänet ovat yhdessä läjässä ja toisen toisessa, Gullman kuvailee.

Hän sanoo, että äänestyspaikoilla on varauduttu ja huomioitu vallitseva koronatilanne, jotta ihmiset pääsisivät ja uskaltaisivat lähteä äänestämään.

– Koen, että nämä ovat meidän arjen kannalta tärkeät vaalit, ja siksi kaikkien tulee ehdottomasti äänestää, koska vain sillä voi vaikuttaa.

– Äänioikeustodistusta ei tarvitse ottaa mukaan, kun tulee äänestämään. Sitä on ennen kuulemma kysytty joka kerta, Gullman lisää.

Ei suuria vaatimuksia

Vaalitoimitsijaksi valitaan luotettava henkilö, joka ei ole itse ehdokkaana vaaleissa. Koulutustaustalla tai -työllä ei ole merkitystä, mutta Vaasan alueella ruotsinkielen taito on hyvin tärkeää, vaalitoimitsijat valitseva Vaasan keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna Liisa Suoranta kertoo.

– Meillä on yleensä noin 30 vaalitoimitsijaa, jotka ovat koulutukseltaan hyvin laidasta laitaan olevia henkilöitä. Tuohon joukkoon kuuluu myös sekä työnhaun kautta haettuja toimitsijoita, sekä kansalaisinfossa vakituisena työskenteleviä henkilöitä, Suoranta sanoo.

Suoranta on ollut mukana näkemässä ja järjestämässä vaaleja jo vuodesta 1996, jolloin äänestettiin EU:n kansanäänestys.

Suorannan toimenkuvaan kuuluu sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimiminen, joka hoitaa vaalien henkilökunnan rekrytoinnin, esityslistat, palkat ja koko ennakkoäänestyksestä vastaamisen.

– Vaikka työ on ajoittain hyvinkin raskasta ja vaativaa, mielestäni tämä on silti hyvin antoisaa. Tämä on mielenkiintoista työtä, joka on yksi osa politiikkaa vähän erilaisesta näkökulmasta ja siinä on mahtavaa saada olla mukana, Suoranta päättää.

 

Korjattu 9.6. kello 8.30: Haastateltavan nimi Kuhlmanista Gullmaniksi.

Emilia Kovanen