Uudelleentulkintoja kulttuuriperinnöstä

Kansainvälisen On Northern Routes -taiteilijaryhmän näyttely on avautunut Stundarsin ulkoilmamuseossa Sulvalla. Ryhmä tarkastelee sitä, kuinka ihmisten ja luonnon välistä suhdetta harjoitetaan, millaisena se nähdään ja miten sitä arvotetaan nykyisen Euroopan pohjoisilla reuna-alueilla.

Tarve aiempaa kestävämpään elämäntapaan on ilmeinen. On Northern Routes etsii uudenlaisen luontosuhteen synnyttämiseen oppeja unohdetuista tekniikoista ja vanhoista uskomuksista, jotka muodostavat pohjoisen kulttuurin perustan.

– Vaikka tuomme taiteessamme esiin kulttuuriperintöä, emme halua romantisoida sitä. Etsimme siitä asioita, mitkä voisivat toimia edelleen tässä ajassa, ryhmän sulvalaisjäsen, valokuvataiteilija Patricia Rodas sanoo.

Hän on ottanut valokuvien aiheeksi pohjalaisen historian ja etenkin naisten historian. Kuvat palavista mekoista pohjalaismaiseman keskellä kertovat väkivallasta, joita naiset ovat kokeneet ja kokevat edelleen tänä päivänä.

– Mekot ovat manifesti väkivaltaa kohdanneiden naisten puolesta. 1600-luvulla Pohjanmaalla poltettiin naisia noitina. Se on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Edelleen tänä päivänä Suomessa naiset joutuvat väkivallan uhreiksi toiseksi eniten EU-maista, Rodas muistuttaa.

Kansantarut uusiksi

Ruotsalainen Ilar Gunilla Persson kuvaa omaelämäkerrallisessa valokuvasarjassa henkilökohtaisia kokemuksia taiteilijalle lapsuudessa kerrotuista kansantaruista. Myös kuvittaja Johanna Lohrengerin teoksissa lapsuuteen liittyvät muistot tulevat lähelle.

– Minua inspiroivat vanhat sadut ja kansantarujen tyyli. Ne ovat usein kerronnaltaan hyvin tarkkarajaisia ja aiheiltaan rajujakin. Omissa teoksissani on enemmän vapautta, Lohrenger kuvailee.

Taiteilija pohtii teoksissaan ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, sitä kuinka ihminen on osa luontoa ja kuinka kaikella mitä teemme, on seurauksensa. Saksalaislähtöinen taiteilija asuu nykyään Latviassa kommuunissa lähellä Venäjän rajaa.

– Asumme miltei metsässä, maatilalla. Siellä ihmiset elävät edelleen enemmän luonnon armoilla ja luonnon mukaan. Rajaseudulla voi oman talouden kannalta toteuttaa paremmin taiteilijan työtä ja tilaa tehdä on paljon enemmän kuin esimerkiksi Riikassa, jossa aiemmin asuin.

Rituaalit uusiksi

Liettualaista kuvittaja Eglé Plytnikaitea kiinnostavat vanhat rituaalit ja niiden uudenlainen, henkilökohtaisempi tulkinta ja käyttö omassa elämässä.

– En pitkään aikaan kokenut tavallisia juhlapäiviä kuten joulua tai pääsiäistä mitenkään merkityksellisiksi. Silloin vain istutaan ja syödään. Aloin miettiä, miten noihin päiviin saisi jälleen syvempää merkitystä, Plytnikaite kertoo.

Hän kehitti omia, uudenlaisia rituaaleja, joissa vanhat perinteet yhdistyvät henkilökohtaisiin elämäntapahtumiin ja teki niiden pohjalta kuvasarjan. Teoskokonaisuuteen kuuluvat myös luonnontuotteista tehdyt tuoksut.

– Hajuaisti ja tuoksut liittyvät hyvin voimakkaasti muistoihin ja halusin ottaa niitäkin mukaan tähän teokseen, Plytinikaite sanoo.

On Northern Routes -näyttely esillä Stundarsin ulkoilmamuseon Hemmerin talon vintillä ja Navettassa 15.8. asti.

Pia Timberg