Töhritty koulu odottaa rahaa purkamiseen

Vanhan Vaasan koulun nykytila on herättänyt huolta sekä lähialueen asukkaissa että Hagan koulun johtokunnassa. Ilkivalta ja tuhotyöt kohdistuvat tyhjänä seisovaan koulurakennukseen, jota on kesän jälkeen toistuvasti töhritty ja rikottu.

Vaasan Talotoimen toimialajohtaja Tapio Ollikainen toteaa, ettei kaupunki enää poista rakennuksen seiniin kertyviä töhryjä.

– Jos esimerkiksi koulun ikkunoita vahingoitetaan, emme palauta niitä entiseen kuntoon, vaan korjaamme siten, ettei rikotusta rakennuksen osasta aiheudu vaaraa muille. Myös koulun sotkettu piha-alue pyritään pitämään siinä kunnossa, etteivät sotkut aiheuta vahinkoa muille.

Kallis kustannus. Ollikaisen mukaan Vanhan Vaasan koulun tilannetta on käsitelty kiinteistökehitysryhmässä, joka on suosittanut purkua rakennukselle. Kaupunki on tehnyt rakennuksesta haitta-ainekartoituksen, ja urakoitsijoilta on saatu tarjoukset purkamisesta.

Kaupungin teknisten liikelaitosten johtokunta käsitteli syyskuussa talouteen liittyviä asioita. Se päätyi anomaan kaupunginhallitukselta avustusta koulun jatkotoimenpiteitä varten.

– Johtokunta perusteli avustuksen hakemista sillä, että jatkotoimenpiteet liittyvät rakennuksen poistumiseen kaupungin tarpeista. Rakennukselle ei ole löydetty käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa.

Esitetty avustus kattaisi purkamisesta aiheutuvat kustannukset ja rakennuksen tasearvon alaskirjauksen.

– Purkukustannukset ovat arviolta noin 300 000 euroa. Huomattavampi kustannus syntyy alaskirjauksesta, joka kuluvan vuoden lopussa on noin 722 000 euroa. Kokonaiskulut tulisivat näin olemaan yli miljoona euroa, Ollikainen laskee.

Lisätty vartiointi. Koulurakennuksen kohtalo on siis tällä hetkellä kaupunginhallituksen käsissä. Mikäli avustus myönnetään, anomus jatkaa vielä kaupunginvaltuustoon lopullista hyväksyntää varten.

– Taloudellisten seikkojen perusteella päätetään, onko rakennus mahdollista purkaa tänä vuonna, vai meneekö se ensi vuoden alkuun. Purkutöiden jälkeen tontti luovutetaan kiinteistötoimelle, joka hallinnoi tyhjiä tontteja kaupungissa.

Käyttämättömään rakennukseen kohdistuva ilkivalta- ja vahinkoriski lisääntyy tyypillisesti ajan kuluessa. Päätöksiä odotellessa Talotoimi valvoo kiinteistöä. Kamerat ovat päällä siltä osin, kun niitä ei ole rikottu.

– Vartiointia on lisätty. Myös rikosilmoittimet ovat päällä, ja huoltomies käy epäsäännöllisesti kiertämässä rakennuksen, Ollikainen sanoo.

Raija Koivisto