Kokemusasiantuntijoilla juhlan aika

Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kouluttamat kokemusasiantuntijat juhlistivat valmistumistaan toukokuun lopussa työpaja Upseerilla. Koulutuksesta vastannut Hanna Jakobsson antoi vastavalmistuneille yhteisen kunniamaininnan rohkeudesta.

– Koulutukseen osallistui upea joukko erilaisia ihmisiä. Puolivuotisen koulutuksen aikana he ovat työstäneet omia kokemuksiaan ja laittaneet oman elämänsä peliin, Jakobsson kiittelee.

Laaja skaala

Koulutus järjestettiin yhteistyössä KoKoA ry:n ja Vaasan kaupungin kanssa. Koulutetulla kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi sairaudesta, vammasta tai muuten vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemustiedon skaala on laaja.

– Meidän kokemusasiantuntijoilla on monipuolista kokemusta esimerkiksi päihdeongelmista, uupumuksesta, syömishäiriöistä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, skitsofreniasta ja kiusaamisesta. Kokemustietoa löytyy niin sairastamisesta, sairaudesta, hoidosta kuin kuntoutumisesta, Jakobsson kertoo.

Tammikuussa alkaneen koulutuksen aikana pureuduttiin omien kokemusten lisäksi muun muassa lainsäädäntöön, etiikkaan, esiintymistaitoihin ja palvelujärjestelmään. Koulutuksen keskeisintä antia oli kokemusasiantuntijuuden ideologian sisäistäminen ja uuden, objektiivisen suhteen luominen omaan tarinaan. Tällä tavoin kokemuksesta muodostuu kokemusasiantuntijan tärkein työkalu.

– Perusteellisen koulutuksen jälkeen valmistuneet voivat työskennellä koulutettuina kokemusasiantuntijoina erilaisissa tehtävissä, kuten luennoitsijoina kouluissa ja seminaareissa, ryhmänohjaajina tai palveluiden kehittäjinä yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Valmistuneita kokemusasiantuntijoita tilataan Jakobssonin kautta, joka osaa suositella sopivaa kokemusasiantuntijaa erilaisiin tarpeisiin ja tilaisuuksiin.

Joukossa on voimaa

Jakobsson pitää tärkeänä, että ihmiset hyväksytään sellaisena kuin he ovat. Hän nosti juhlapuheessaan esiin jokaisen valmistuneen ja antoi erityistä kiitosta esimerkiksi huumorista, sisukkuudesta ja runollisesta elämänviisaudesta.

– Jokaisen ihmisen elämä on erilaisten muistojen ja kokemusten summaa. On tärkeää, että sairauksia inhimillistetään ja niille annetaan kasvot. Jo alkuhaastatteluissa tunsin, että tässä joukossa on voimaa, Jakobsson muistelee.

Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys edistää toiminnallaan mielen hyvinvointia. Toiminnanjohtaja Johanna Yliviitalan mukaan alkusysäyksen kokemusasiantuntijoiden koulutukselle antoi halu kehittää palveluita entistä paremmiksi.

– Palveluita voidaan kehittää yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Jaetun asiantuntijuuden kautta yhdistyy kirjatieto ja kokemustieto, mikä synnyttää muun muassa asiakaslähtöisiä palveluita, hän toteaa.

Raija Koivisto