Kirjoittamalla matka USA:han

Vaasan lyseon lukion 2. vuosikurssin opiskelija Daniela Ilomäki Vaasasta on voittanut Odd Fellow -Veljeskunnan järjestämän EYT-kirjoituskilpailun.

Palkintona on heinäkuussa 10 päivän matka Islantiin ja Yhdysvaltoihin. Järjestelyistä vastasivat tällä kerralla OF-leiri Pohjanmaa sekä Toivo Kuula -loosi Vaasasta.

Kilpailu järjestettiin Vaasassa nyt kolmannen kerran. Ilomäen aineen otsikkona oli Näe ihminen - näe ihminen henkilönä, elämän elävänä toimijana, yhtä todellisena kuin minä itse. Valinnan suorittivat loosin edustajat Lyseon lukion äidinkielen opettajien etukäteen valitsemasta neljästä aineesta.

Kehittää yhteenkuuluvaisuutta

Odd Fellow -Veljeskunta on kansainvälinen järjestö, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää ihmisen luonteen hyvyyttä ja ihmisten keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta. Viime vuonna 200 vuotta täyttänyt Veljeskunta on toiminut maassamme vuodesta 1925, jolloin Vaasaan perustettiin Suomen ensimmäinen loosi. Jäseniä nykyään on noin 9 000. Toiminta on alkanut USA:ssa.

EYT tulee sanoista European Youth Tour, ja se on Veljeskunnan yhteinen kansainvälinen nuorisoprojekti, joka jatkaa vuonna 1949 USA:ssa alkanutta kirjoituskilpailuperinnettä. Suomi on ollut mukana tässä toiminnassa vuodesta 1995 lähtien.

Islantiin ja USA:han

Palkintona suorituksestaan Ilomäki pääsee heinäkuussa yhdessä noin 10 suomalaisen stipendiaatin kanssa tutustumaan Islannin ja USA:n nähtävyyksiin sekä YK:n toimintaan järjestön päämajassa New Yorkissa.

Euroopasta matkalle osallistuu kaikkiaan 45 stipendiaattia. OF-Veljeskunta hoitaa matkan kaikki järjestelyt stipendiaattien puolesta: matkat, vakuutukset, majoitukset, ruokailut ja ohjelmaan kuuluvat retket.

Valitun stipendiaatin matkakustannuksista vastaavat Veljeskunnan lisäksi pohjalaiset Odd Fellow -loosit aina Torniota myöten.

Markku Rintanen