Asumisturvallisuus on yhteinen asiamme

Helsingin Pelastusliiton aloittamaa maahanmuuttajayhteisöjen asumisturvallisuuskoulutusta jalkautetaan nyt myös Vaasan seudulle.

– Maahanmuuttajille on järjestetty kodin ja arjen turvallisuuskoulutusta, ja toiminta on ollut erittäin aktiivista. Koulutuksiimme Uudellamaalla on osallistunut jo noin kaksituhatta maahanmuuttajaa, kertoo turvallisuuskouluttaja Lasse Wallius.

Käytännön kokemuksia

Parin tunnin pituinen koulutus pitää sisältää asumisturvallisuuteen liittyvän luennon sekä alkusammutusharjoituksen. Koulutuksissa opastetaan esimerkiksi palovaroittimien, sähkölaitteiden ja saunan käyttöä.

– Maksuttomissa koulutuksissa käydään läpi erilaisia kotiin ja asumiseen liittyviä käytännön turvallisuusasioita. Osallistujat saavat myös aina jakaa omia kokemuksiaan arjen turvallisuuteen liittyen.

Koulutusten opetuskielenä on selkosuomi tai kohderyhmän kieli. Helsingin Pelastusliitto on kouluttanut myös Suomessa jo pidempään asuneita maahanmuuttajia turvallisuuskouluttajiksi.

– Maahanmuuttajataustaiset turvallisuuskouluttajat voivat pitää turvallisuusluennot ja -harjoitukset kohderyhmälle omalla äidinkielellään. Koulutusten pitäminen onnistuu hyvin myös tulkkien kanssa, Wallius opastaa.

Ennaltaehkäise riskit

Walliuksen mukaan perheiden äidit ovat tärkeä kohderyhmä turvallisuuskoulutuksissa.

– Monet äidit ovat kotona ja hoitavat arjen asioita, joten heillä on suuri rooli asumiseen liittyvässä turvallisuudessa. Koulutuksia on hyvä pitää myös vastaanottokeskuksissa ja yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Vaasan alueella turvallisuuskoulutusta ryhtyy koordinoimaan Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ja Suomen pelastusalan Keskusjärjestö. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä joko Helsingin Pelastusliiton toiminnanjohtaja Olli Kurviseen tai Pohjanmaan Pelastusalan Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Suomalaiseen.

– On tärkeää, että osallistujat pääsevät koulutuksissa itse tekemään ja kokeilemaan. Turvallisuus on yhteinen asiamme. On tärkeää oppia tunnistamaan riskit sekä ennaltaehkäisemään niitä, Wallius toteaa.

Raija Koivisto