Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavat tiedot. Niistä on käytävä ilmi mitä, missä ja milloin tapahtuu. Ilmoituksista ei peritä maksua, mikäli ilmoitus on 150 merkin pituinen. Kokouskutsuja emme julkaise. Menot seuraavaan Ikkunaan tulee jättää maanantaina klo 12 mennessä. Ilmoitus julkaistaan siinä lehdessä, joka ilmestyy lähimpänä tapahtumaa.

Menot-palstalla muutoksia aikatauluissa
Ikkuna ilmestyy joulun ja uuden vuoden aikaan hieman muutetuilla aikatauluilla. Tämä vaikuttaa myös Menot-palstan sisäänjättöaikatauluihin. Seuraavassa ilmestymispäivä ensin ja siten Menot-palstan viimeinen sisäänjättöaika.
Ma 22.12 – to 18.12. klo 16
Ti 30.12. – ma 29.12. klo 12
Ke 7.1. – pe 2.1. klo 16